Skip to main content

Oferujmy współpracę w ramach stałej obsługi informatycznej. Obsługa firm i instytucji w ramach tzw. "stałego serwisu" to forma ciągłej, abonamentowej opieki nad sprzętem oraz oprogramowaniem. To idealne rozwiązanie dla firm i instytucji, w których stworzenie etatu dla informatyka jest nieekonomicznie.

Oferta w ramach stałego ryczałtu

Pełna obsługa IT

 • wykonywanie zleceń w siedzibie klienta w ramach przysługującego ryczałtu godzinowego, obliczanego na podstawie ilości obsługiwanych komputerów,
 • stawka ryczałtowa za obsługiwany komputer 150 zł netto,
 • do każdego komputera przysługuje 1 godzina serwisowa,
 • przysługujące klientowi za każde stanowisko godziny sumują się kwartalnie i w przypadku wykonania zlecenia przekraczającego ustalony limit godzin zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 200 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę,
 • wykonywanie zleceń zdalnie, w godzinach pracy nielimitowane.

Opieka nad serwerami

 • wykonywanie zleceń w ramach przysługującego ryczałtu godzinowego, obliczanego na podstawie ilości obsługiwanych serwerów,
 • stawka ryczałtowa ustalana indywidulanie,
 • dobór rozwiązań, wdrażanie,
 • monitorowanie,
 • rozwiązania do backupu i disaster recovery,
 • posiadamy status OVHCloud Advanced Partner.

Usługi informatyczne realizowane przez naszą firmę

Sprzęt

 • diagnostyka i naprawa sprzętu komputerowego,
 • zakupy sprzętu komputerowego,
 • natychmiastowy serwis sprzętu (w przypadku niemożności usunięcia usterki "od ręki" - podstawienie sprzętu zastępczego),
 • konserwacja jednostek komputerowych i urządzeń peryferyjnych.

Oprogramowanie

 • instalacja i konfigurowanie,
 • zakupy oprogramowania,
 • konserwacja oprogramowania, utrzymywanie stabilności systemów operacyjnych,
 • ochrona przed wirusami,
 • aktualizacje używanego oprogramowania,
 • przeszkolenie pracowników w zakresie wprowadzonych zmian.

Administracja

 • monitorowanie i zarządzanie serwerami,
 • obsługa sieci komputerowej,
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa,
 • zarządzanie kontami e-mail oraz stronami www.

Sieci komputerowe

 • projektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego,
 • dobór i konfiguracja urządzeń do sieci kablowych,
 • dobór i konfiguracja urządzeń do sieci bezprzewodowych.