Proxmox VE

Proxmox VE to kompletna platforma open source do wirtualizacji dla firm. Ściśle integruje hiperwizor KVM i kontenery LXC, pamięć masową zdefiniowaną programowo i funkcje sieciowe na pojedynczej platformie, a także w prosty sposób zarządza klastrami wysokiej dostępności i narzędziami do przywracania po awarii. Całość jest zarządzana w wygodnym interfejsie WWW.

Funkcje klasy korporacyjnej sprawiają, że Proxmox VE jest idealnym wyborem do wirtualizacji infrastruktury IT, optymalizacji istniejących zasobów i zwiększenia wydajności przy minimalnych kosztach. Możesz w łatwy sposób wirtualizować nawet najbardziej wymagające obciążenia aplikacji dla systemu Linux i Windows oraz dynamicznie skalować swoją infrastrukturę obliczeniową i pamięć masową w miarę rosnących potrzeb, zapewniając możliwość dostosowania do przyszłego rozwoju centrum danych.

Topologie

Wirtualizację z Proxmox VE można rozpoczać już od jednego serwera, oczywiście dla zachowania bezpieczeństwa należy zapewnić miejsce do składowania kopii zapasowych, może to być dodatkowy dysk twardy, najprostszy serwer NAS lub drugi serwer z zainstalowanym Proxmox VE.

U klientów wdrożyliśmy rozwiązania oparte na:

  • pojedyńczych serwerach z dodatkowym miejscem do składowania kopii zapasowych,
  • z dwoma serwerami pracującymi w układzie: produkcja - zapas. Serwer produkcyjny "mocniejszy" z szybkimi dyskami SATA, SAS lub SSD pracującymi na kontrolerach sprzętowych RAID. Serwer zapasowy na dyskach SATA o dużej pojemności, na kontrolerach sprzętowych lub programowych. W razie awarii serwera podstawowego można przełączyć maszyny wirtualne na serwer zapasowy.
  • z trzema lub większą ilością serwerów. Tu polecamy wdrożyć pełną dostępność (HA), składowanie danych na rozproszonym magazynie danych (CEPH) lub na szybkich dyskach SSD i NVMe.

Zapraszamy do kontaktu, dobierzemy środowisko dla Twojej wirtualizacji.

Producent rekomenduje użycie:

CPU: 64bit (Intel EMT64 lub AMD64) 
8 GB RAM lub więcej 
sprzętowy RAID z BBU lub pamięcią flash 
szybkie dyski SATA, SAS, SSD lub NVMe 
dwie lub więcej karty sieciowe 
Dla celów testowych:

CPU: 64bit (Intel EMT64 lub AMD64) 
1 GB RAM 
dysk twardy 
karta sieciowa

Magazyn danych

Jako magazyn danych może służyć: LVM, LVM-thin, iSCSI/kernel, iSCSI/libiscsi, Ceph/RBD, CephFS, Sheepdog, ZFS over iSCSI, ZFS (local), katalog lokalny, NFS, CIFS, GlusterFS

Rozproszony magazyn danych - CEPH

Dla naszych klientów wdrażamy Proxmox VE w oparciu o rozproszony system składowania danych CEPH. Ujednolica to składowanie i przetwarzanie danych na tych samych węzłach. Tradycyjne zasoby obliczeniowe i magazynowania można uprościć do jednego systemu hiperkonwergentnego. Osobne sieci pamięci masowej (SAN) i połączenia za pośrednictwem sieciowych pamięci masowych (NAS) znikają. Dzięki integracji Ceph, platformy pamięci masowej o otwartym oprogramowaniu, Proxmox VE ma możliwość uruchamiania i zarządzania pamięcią Ceph bezpośrednio w węzłach hypervisora. Ceph jest rozproszonym magazynem obiektów i systemem plików zaprojektowanym w celu zapewnienia doskonałej wydajności, niezawodności i skalowalności.

Strona producenta i instalator do pobrania: https://www.proxmox.com/en/proxmox-ve